General informationArea: 394,000 square kmPopulation: 40.42 million (2006)Capital City: KunmingNationalities:Han (67%), Yi (11%), Bai (3.6), Hani (3.4%), Zhuang (2.7%), Dai (2.7%), Miao (2.5...

Read More